Bản cập nhật Windows 11 và tất cả phím tắt bạn cần biết

Phím tắt trên bàn phím Windows 11

1. Hiểu về Windows 11

Windows 11 là một hệ điều hành của Microsoft được công bố vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, là một phần của họ hệ điều hành Windows NT.
Windows 11 được phát hành rộng rãi vào ngày 5 tháng 10 năm 2021 dưới dạng bản nâng cấp miễn phí thông qua Windows Update cho các thiết bị đủ điều kiện chạy Windows 10.
Để làm chủ Windows 11 bạn cần biết nhưng phím tắt này.

2. Phím tắt trên bàn phím Windows 11

Trong bài viết này, tôi sẽ liệt kê các phím tắt trên Windows 11 sẽ giúp bạn sử dụng hệ điều hành này một cách thông minh.

Ở đây, Phím tắt trên bàn phím Windows 11 biểu thị phím Windows. Trên các bàn phím cũ hơn nó là Phím tắt trên bàn phím Windows 11

Các phím tắt hữu ích khác:

 

 

Phím tắt Cách sử dụng
Alt + F4 Đóng cửa sổ chương trình hiện tại. Khi không có chương trình nào đang mở, nó sẽ cung cấp hộp thoại Tắt Windows .
Ctrl + F  Mở hộp thoại Tìm để tìm kiếm chương trình đang mở.
Ctrl + M Vào chế độ đánh dấu giúp chọn văn bản, đặc biệt là trong  Command Prompt .
Ctrl + Page Up / Page Down Cuộn lên / xuống trên màn hình hoặc trang hiện tại.
Ctrl + Up / Down Di chuyển lên / xuống trên màn hình hiện tại hoặc trang từng dòng.
Ctrl + A Chọn tất cả nội dung trên màn hình.
Ctrl + C or Ctrl + Insert Sao chép tất cả nội dung trên màn hình vào khay nhớ tạm.
Ctrl + V or Shift + Insert Dán văn bản vào con trỏ.
Ctrl + Z Hoàn tác thao tác.
Ctrl + Y Làm lại thao tác, được cung cấp nếu bạn đã sử dụng   Ctrl + Z.
Ctrl + Page Up / Page Down Cuộn lên / xuống trên màn hình hoặc trang hiện tại.
Ctrl + Page Up / Page Down Cuộn lên / xuống trên màn hình hoặc trang hiện tại.
Alt + Tab Đây là lối tắt cũ tốt mà chúng tôi đã sử dụng trong nhiều năm để chuyển đổi giữa các tab.
Shift + Left / Right / Up / Down  Di chuyển con trỏ sang trái một ký tự, sang phải một ký tự, lên dòng hoặc xuống dòng, chọn văn bản trên đường đi. Tiếp tục nhấn các phím mũi tên để chọn thêm văn bản.
Ctrl + Shift + Left / Right Di chuyển con trỏ một từ sang trái hoặc phải, chọn từ đó trên đường đi.
Shift + Home / End Di chuyển con trỏ đến đầu hoặc cuối dòng hiện tại, chọn văn bản trên đường đi.
Shift + Page Up / Page Down Di chuyển con trỏ lên hoặc xuống màn hình, chọn văn bản.
Ctrl + Shift + Home / End Di chuyển con trỏ đến đầu hoặc cuối của bộ đệm màn hình, chọn tất cả văn bản giữa con trỏ và phần đầu hoặc phần cuối.
Ctrl + Shift + Esc Mở Trình quản lý Tác vụ.
Alt + Tab + F4 Khởi động lại File Explorer.
Xem thêm  Cách ẩn ngày sinh trên Facebook – Thủ Thuật

Nếu bạn biết bất kỳ phím tắt nào khác không có trong danh sách trên, hãy để lại bình luận nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.