Sếp Xiaomi xác nhận sẽ không có Xiaomi 12 Ultra

12ultra 16566039803051103972492 65 0 1112 2000 crop 1656603997514397788909

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.