| 24h nhận repair boot cho tất cả LG Qualcomm 3G và LG Cyon


Chúng tôi nhận sửa lỗi mất Boot cho những máy LG Qualcomm 3G và LG Cyon

Những Model hỗ trợ Unlock sau: 

LG: LG C710hLG CT810LG CT815LG CU405LG CU500LG CU575LG CU720LG CU920LG E720,LG GD880LG GD880fLG GM730LG GM730eLG GM730fLG GM735LG GM750LG GM750hLG GM750nLG GM750QLG GT540LG GT540fLG GT540GLG GT540GOLG GT540RLG GT810HLG KH1000LG KH1200LG KH1400LG KH1600LG KH1800LG KH1800MLG KH2100LG KH2200LG KH2700LG KH3100LG KH3400LG KH3900LG KH6400LG KH6500LG KH8200LG KU1000LG KU400LG KU4300LG KU6300LG KU730LG KU9100LG KU9200LG KU9300LG KU9500LG KU9600LG L04ALG L06ALG L600iLG L601iLG L704iLG L705iLG L705ixLG L706ieLG L852iLG LU2300LG LV7400LG P350LG P350GLG P350GOLG P500LG P500HLG P505LG P505RLG P506LG P506GOLG P509LG SH110LG SH150LG SH150ALG SH170LG SH210LG SH240LG SH400LG SH410LG SH460LG SH470LG SH640LG SH650LG SH810LG SU100LG SU130LG SU430LG SU630LG SU910LG SU920LG SU950LG SU960LG TU720LG TU915LG U8210


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *