Chó chỉ tay: ơ dit mẹ thằng này hảo (hán)

Chó chỉ tay: ơ dit mẹ thằng này hảo (hán)


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *