Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu đăng status kèm link shopee

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu đăng status kèm link shopee


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *